Американската амбасадорка Кејт Мери Брнз во посета на ЈНУ Хидробиолошки завод - Охрид.

Објавено: Сабота, 07 Август 2021

Денес (05.08.2021 година) американската амбасадорка Кејт Мери Брнз ја посети Јавната научна установа Хидробиолошки завод - Охрид.

За време на посетата на амбасадорката и беа презентирани интересни податоци за Охридското Езеро како уникатен акватичен екосистем, неговиот жив свет и ендемизмот. Исто така таа беше запознаена и со историјата и дејноста на Институтот, неговата организациска поставеност и управување, изведувањето на вештачкиот мрест на охридската пастрмка, проектите, како и тековните и идните активности во насока на заштита  на биодиверзитетот и екосистемот во целост.

На средбата беа разгледани можностите за поврзување на Хидробиолошкиот завод со сродни институции од САД, со цел остварување на соработка и размена на студенти и научни работници.

viber image 2021 08 06 14 46 10 287

viber image 2021 08 06 14 46 21 211

viber image 2021 08 06 14 46 30 690

viber image 2021 08 06 14 46 42 004

viber image 2021 08 06 14 47 13 638

viber image 2021 08 06 14 47 22 737

viber image 2021 08 06 14 47 32 295

Erasmus+

Објавено: Петок, 21 Август 2020

erasmus

Повеќе: Erasmus+

Реферат Орхидеја Тасеска

Објавено: Вторник, 01 Октомври 2019

Реферат Орхидеја Тасеска

Завршни Сметки за 2018 година

Објавено: Петок, 08 Март 2019

Завршни Сметки за 2018 година.

Повеќе: Завршни Сметки за 2018 година

Завршни Сметки

Објавено: Недела, 11 Март 2018

Завршни Сметки за 2017 година.

Повеќе: Завршни Сметки

Завршни Сметки

Објавено: Вторник, 19 Декември 2017

Завршни Сметки за 2016 година.

Повеќе: Завршни Сметки