ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПИЛОТ МОНИТОРИНГОТ НА ПОПУЛАЦИИТЕ НА ПАСТРМКИТЕ ОД ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО И НЕГОВИОТ СЛИВ

Објавено: Понеделник, 03 Февруари 2020

Документот можете да го превземете на следниот линк.